آخرین اخبار

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان مرکز علمی کاربردی صنعت هوایی ایجاد می کند

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان مرکز علمی کاربردی صنعت هوایی ایجاد می کند

۰۶ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۸ اخبار
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان به همراه معاون علمی و رئیس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش واحد استانی با حضور در فرودگاه زنجان با مدیریت و معاونین فرودگاه دیدار و درباره ایجاد مرکز علمی کاربردی صنعت هوایی گفتگو کردند.