لوح افتخار جشنواره مالک اشتر به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۷ کد : ۴۵۸۱۶ اخبار
در راستای تحقق تدابیر معظم کل قوا ،بر اساس ارزیابی های انجام شده مبنی بر فرایند اشراف فرماندهی ، در وضعیت و عملکرد سال ۱۳۹۷ کانون بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان به عنوان موفق ترین کانون بسیج اساتید سپاه استان مفتخر به کسب رتبه در نهمین جشنواره استانی مالک اشتر گردید .
لوح افتخار جشنواره مالک اشتر به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

نظر شما :