بازدید رئیس واحد استانی به همراه روسای مراکز از کلینیک اشتغال و توسعه کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

۰۳ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۲ کد : ۴۷۲۰۷ اخبار
بازدید رئیس واحد استانی به همراه روسای مراکز از کلینیک اشتغال و توسعه کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

نظر شما :