هشتمین کارگاه آموزشی صندوق رفاه دانشجویی با حضور معاون واحد استانی وکارشناسان مراکز در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان برگزار شد

۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۹ کد : ۴۷۹۹۵ اخبار
هشتمین کارگاه آموزشی صندوق رفاه دانشجویی با حضور معاون واحد استانی وکارشناسان مراکز در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان برگزار شد

نظر شما :