اخبار - آرشیو

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان به همراه اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی استان از مرکز آموزش علمی کاربردی مینوی خرمدره

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان به همراه اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی استان از مرکز آموزش علمی کاربردی مینوی خرمدره

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان به همراه اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی استان از مرکز آموزش علمی کاربردی مینوی خرمدره

ادامه مطلب