اخبار - آرشیو

مراسم تجلیل از مدرسان منتخب، مدرسان جانباز و ایثارگر و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان زنجان به مناسبت 3 خرداد، سالروز فتح خرمشهر برگزار شد

مراسم تجلیل از مدرسان منتخب، مدرسان جانباز و ایثارگر و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان زنجان به مناسبت 3 خرداد، سالروز فتح خرمشهر برگزار شد

مراسم تجلیل از مدرسان منتخب، مدرسان جانباز و ایثارگر و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان زنجان به مناسبت 3 خرداد، سالروز فتح خرمشهر برگزار شد

ادامه مطلب