اخبار - آرشیو

آیین معارفه نودانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان به صورت مجازی برگزار شد

آیین معارفه نودانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان به صورت مجازی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان، با حضور دکتر امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر واحدپور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان و روسای مراکز علمی کاربردی  آیین معارفه نودانشجویان واحد استان زنجان به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب