اخبار - آرشیو

چهاردهمین نشست هم اندیشی کارشناسان فرهنگی و اجتماعی مراکز تحت نظارت  دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان زنجان برگزار شد

چهاردهمین نشست هم اندیشی کارشناسان فرهنگی و اجتماعی مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان زنجان برگزار شد

نشست هم اندیشی کارشناسان فرهنگی و اجتماعی مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان زنجان در راستای برنامه ریزی برنامه های فرهنگی، اجتماعی مراکز آموزشی در سال برگزار شد.

ادامه مطلب