اخبار - آرشیو

کارگاه آموزشی مدیریت و راهبری کارآفرینی به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان با رویکرد ترویج فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی، توسعه و ترویج محورهای کسب و کار و کارآفرینی برگزار شد.

کارگاه آموزشی مدیریت و راهبری کارآفرینی به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان با رویکرد ترویج فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی، توسعه و ترویج محورهای کسب و کار و کارآفرینی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان :کارگاه آموزشی مدیریت و راهبری کارآفرینی به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان با رویکرد ترویج فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی، توسعه و ترویج محورهای کسب و کار و کارآفرینی، پرورش مهارت های کارآفرینی جهت راه‌اندازی کسب و کارهای پایدار، ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی و کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور، ایجاد شبکه و برقراری ارتباطات فرادانشگاهیِ قوی با صنایع و شرکت¬های ذیربط جهت پشتیبانی و حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای فرا دانشگاهی، آشنایی بیشتر جامعه با مهارت¬های تخصصی از طریق پوشش تبلیغاتی مناسب، ترویج فرهنگ مهارت¬های تخصصی بعنوان یک فعالیت اشتغال ¬زا برای جوانان، بسترسازی جهت تجاری¬کردن دستاوردهای فناورانه بدست آمده در مرکز رشد خوشه فناوری و تجاری-سازی نتایج تحقیقات و ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان، با حضور جمعی مسئولین دفاتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان زنجان برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان با رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان  در جمع تعدادی از دانشجویان رشته حقوق با میزبانی جهاد دانشگاهی زنجان برگزار شد .

جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان با رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان در جمع تعدادی از دانشجویان رشته حقوق با میزبانی جهاد دانشگاهی زنجان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان : دراین جلسه که در راستای روشنگری و رفع ابهامات و همچنین برسی راحلهای مناسب برای حل مشکلات برخی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه مورد بحث و برسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
نشستی صمیمی دکتر طغرانگار رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان با دانشجویان، اساتید، کارکنان و مسئولین مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای زنجان برگزار شد.

نشستی صمیمی دکتر طغرانگار رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان با دانشجویان، اساتید، کارکنان و مسئولین مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای زنجان برگزار شد.

دانشگاه جامع علمی کاربردی نباید صرفا متولی ارتقای شغلی افراد یعنی ارتقای شغلی کارکنان باشد ولی اگر این کار در چارچوب قانونی باشد، مانعی ندارد اما دانشگاه جامع علمی کاربردی و مراکز وابسته متولی آن نمی باشد.

ادامه مطلب

جلسه کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی کاربردی روز یکشنبه ششم آبان ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان: در این جلسه به بررسی رشته های درخواستی مراکز علمی کاربردی استان زنجان برای پذیرش در بهمن ماه ۹۷ در دو مقطع کاردانی و کارشناسی، پرداخته شد.

ادامه مطلب
پازدهمین جلسه شورای هم اندیشی و تعامل روسای مراکزدر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان برگزار شد .

پازدهمین جلسه شورای هم اندیشی و تعامل روسای مراکزدر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان: دکتر طغرانگار رئیس واحد استانی در پانزدهمین نشست روسای مراکز با توجه به اهمیت دوره های کارورزی و ضرورت اجرای کیفی دروس کار درمحیط روند اجرای دوره های کارورزی در سخنانی گفت. دانشگاه جامع علمی کاربردی رسالت توانمند نمودن نیروی انسانی مورد نیاز برای اشتغال در بخش های صنعتی ،کشاورزی ،مدیریت و خدمات اجتماعی و نیز فرهنگ و هنر راعهده دار است لذا با اهمیت دادن به دوره های کاربینی و کارورزی می توان چنین نیروهای را تربیت نمود.

ادامه مطلب