اخبار - آرشیو

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار زنجان، با حضور مسئولان استانی از امروز کار خود را آغاز کرد

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار زنجان، با حضور مسئولان استانی از امروز کار خود را آغاز کرد

حضور فعال دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان در نمایشگاه هفته پژوهش استان هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار زنجان، با حضور مسئولان استانی از امروز کار خود را آغاز کرد

ادامه مطلب