اخبار - آرشیو

بیانیه دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای اجرایی سازی بیانات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»

بیانیه دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای اجرایی سازی بیانات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»

بیانیه دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای اجرایی سازی بیانات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»

ادامه مطلب