اخبار - آرشیو

حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت در استان زنجان و بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای زنجان

حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت در استان زنجان و بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای زنجان

حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت در استان زنجان و بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای زنجان

ادامه مطلب
در هفته سلامت انجام شد

در هفته سلامت انجام شد

به مناسبت هفته سلامت با هماهنگی مرکز بهداشت دانشگاه جامع علمی کاربردی، رئیس و کارکنان واحد استانی زنجان با حضور در آزمایشگاه، نسبت به چکاپ کامل بدن و تست سلامت اقدام نمودند.

ادامه مطلب