اخبار - آرشیو

دیدار صمیمی رئیس و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان با نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در آستانه ربع قرن (بیست و پنجمین سالگرد) فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی

دیدار صمیمی رئیس و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان با نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در آستانه ربع قرن (بیست و پنجمین سالگرد) فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی

دیدار صمیمی رئیس و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان با نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در آستانه ربع قرن (بیست و پنجمین سالگرد) فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی

ادامه مطلب