اخبار - آرشیو

سخنرانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان قبل از خطبه های نمازجمعه به مناسبت 18 مهر سالروز تاسیس دانشگاه

سخنرانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان قبل از خطبه های نمازجمعه به مناسبت 18 مهر سالروز تاسیس دانشگاه

سخنرانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان و تبییت برنامه ها و سیاست های دانشگاه قبل از خطبه های نمازجمعه به مناسبت 18 مهر سالروز تاسیس دانشگاه

ادامه مطلب
اولین جلسه مشترک مسئولان امور مشمولین مراکز آموزش علمی کاربردی استان زنجان و مسئولان سازمان نظام وظیفه استان در سال 95 برگزار شد

اولین جلسه مشترک مسئولان امور مشمولین مراکز آموزش علمی کاربردی استان زنجان و مسئولان سازمان نظام وظیفه استان در سال 95 برگزار شد

اولین جلسه مشترک مسئولان امور مشمولین مراکز آموزش علمی کاربردی استان زنجان و مسئولان سازمان نظام وظیفه استان در سال 95 برگزار شد

ادامه مطلب