اخبار - آرشیو

همایش راه اندازی کسب و کار اینترنتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان برگزارشد

همایش راه اندازی کسب و کار اینترنتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان : همایش راه اندازی کسب و کار اینترنتی با محوریت کار آفرینی اینترنتی با سخنرانی دکتر طغرانگار ریاست دانشگاه در سالن اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی استان زنجان برگزارشد

ادامه مطلب
جلسه کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی کاربردی استان زنجان با هدف بررسی درخواست دوره های مهر ۹۸ با حضور اعضاء برگزار شد

جلسه کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی کاربردی استان زنجان با هدف بررسی درخواست دوره های مهر ۹۸ با حضور اعضاء برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان این جلسه با حضور اعضای جدید برگزار شد و در پایان جلسه احکام جدید ارائه شد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزش "آشنایی با سامانه سطح بندی مراکز و ابعداد فنی و ملاحظات مرتبط با آن" در واحد استانی زنجان برگزار شد

کارگاه آموزش "آشنایی با سامانه سطح بندی مراکز و ابعداد فنی و ملاحظات مرتبط با آن" در واحد استانی زنجان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان : این کارگاه به منظور آشنایی مراکز با فرآیند اجرای طرح سطح بندی مراکز علمی کاربردی در سال ۹۸، و با حضور رؤسا و کارشناسان مراکز استان زنجان به مدت ۲ ساعت در محل سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب

فرایند ثبت نام دانشجویان نمونه سال ۹۸ در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان : صالحی معاون اجرایی و فرهنگی واحد استانی زنجان افزود . دانشجویان نمونه جهت ثبت نام به امور فرهنگی مراکز آموزشی محل تحصیل خود مراجعه نموده و فرم های مربوطه را تکمیل نمایید.

ادامه مطلب
اولین کارگاه آموزشی مشاوران حقوقی با هدف گفتمان و پیوند بین دانشگاه و  امور مشاوران حقوقی در دانشگاه علمی کاربردی استان زنجان برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی مشاوران حقوقی با هدف گفتمان و پیوند بین دانشگاه و امور مشاوران حقوقی در دانشگاه علمی کاربردی استان زنجان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان : ابتدا دکتر طغرانگار رئیس واحد استانی ایجاد حل و همفکری برای قضارب آرائ و همچنین ارتقائ سطح حقوقی و ضرورت این نشست ها را خواستار شد

ادامه مطلب