اخبار

لوح افتخار جشنواره مالک اشتر به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

لوح افتخار جشنواره مالک اشتر به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

در راستای تحقق تدابیر معظم کل قوا ،بر اساس ارزیابی های انجام شده مبنی بر فرایند اشراف فرماندهی ، در وضعیت و عملکرد سال ۱۳۹۷ کانون بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان به عنوان موفق ترین کانون بسیج اساتید سپاه استان مفتخر به کسب رتبه در نهمین جشنواره استانی مالک اشتر گردید .

ادامه مطلب
دیدار رئیس جدید بسیج اساتید استان با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

دیدار رئیس جدید بسیج اساتید استان با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان : در این دیدار دکتر طغرانگار ضمن تبریک انتصاب بیگدلی به عنوان رئیس بسیج اساتید استان به افزایش روحیه بسیجی و هم افزایی در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه تاکید داشت .

ادامه مطلب